SAVE THE DATE


MECENAAT, MVO & MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Welke impact heeft het mecenaat in België, waarom zich hiertoe engageren 
en hoe de weerslag ervan meten?

Op 27 november zal Promethea de resultaten toelichten van haar jongste onderzoek naar het bedrijfsmecenaat in België.

De dag zal ook een gelegenheid zijn om zich vragen te stellen over de evolutie van de financieringsbronnen van Cultuur; om te begrijpen waarom het mecenaat een structurerend element is in de maatschappelijke strategie van bedrijven en hoe het zich ten dienste stelt van het aanwervingsbeleid van de onderneming, terwijl het werkt ten gunste van de collectiviteit.

Het Symposium van Promethea is een moment van bevoorrechte contacten onder professionals van het mecenaat, MVO-verantwoordelijken, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers van het verenigingsleven en culturele actoren.

Met de steun van Engie en de Confederatie Bouw.

#mecenaat #MVO #CSR

De toegang is gratis voor de bedrijven die lid zijn van Promethea.

REGISTREER JE NU!


PROMETHEA

Prométhéa werd in 1985 opgericht. Sindsdien promoot et ontwikkelt deze vereniging het bedrijfsmecenaat ter ondersteuning van de culturele en erfgoedsector. Prométhéa is dé referentie geworden voor mecenaat in België door bruggen te bouwen tussen mensen, bedrijven, instellingen en verenigingen uit de politieke, de economische en de culturele werelden. Prométhéa begeleidt eveneens bedrijven bij de ontwikkeling van hun mecenaatsstrategie.