PRIX BRUOCSELLA 2022

L'APPEL À PROJETS EST CLÔTURÉ

 

 

Nederlandse versie hieronder.

 

POUR ENCOURAGER L'ÉMERGENCE DE PROJETS CRÉATIFS QUI AMÉLIORENT LE CADRE DE VIE DES BRUXELLOIS

Depuis 2003, à l’initiative de Prométhéa ASBL, des entreprises mécènes se sont groupées sous le Collectif Bruocsella de Prométhéa. Elles se rassemblent autour d’un intérêt commun : la qualité de l’environnement urbain en région bruxelloise.

En tant que mécènes, ces entreprises mutualisent leurs moyens pour encourager l’émergence de nouveaux projets pérennes qui contribuent à valoriser le patrimoine et/ou améliorer l’environnement urbain par la création artistique.


PROCÉDURE

1/ L'introduction du projet se fait via un formulaire en ligne


2/ Consultez le règlement afin de vous assurer de l'éligibilité de votre projet


3/ Cliquez ici pour télécharger le modèle de budget à compléter

Les informations fournies doivent être complètes sans renvoi vers un site web. Vous recevrez un lien vous permettant d'avoir accès à votre dossier. Les projets incomplets ne seront pas pris en compte. Pour recevoir des informations complémentaires, consultez le règlement ou contactez 
marie.dewit@promethea.be par mail.

 

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR COMPLÉTER VOTRE DOSSIER :

Il est possible de compléter votre dossier en plusieurs fois. Pour ce faire, il vous suffit de:

 • compléter provisoirement tous les champs obligatoires
 • demander l'envoi de la copie par mail (en fin de dossier)
 • d'envoyer votre dossier

Vous recevrez alors un mail avec la copie de votre formulaire. Vous avez la possibilité de modifier vos réponses jusqu'au 13 mars 2022, minuit.


POUR ÊTRE ÉLIGIBLE LE PROJET DOIT :

 • Valoriser le patrimoine bruxellois et/ou se construire autour d'une installation artistique
 • Être pérennes (le projet doit avoir des effets sur le long terme)
 • Produire un impact sociétal

 

LE PRIX BRUOCSELLA DE PROMÉTHÉA EST RENDU POSSIBLE GRÂCE AU SOUTIEN DES ENTREPRISES

VAN INGELGEM & FILS, ALTIPLAN ARCHITECTS, ARCHI2000, ASSAR ARCHITECTS, BBA – BUSINESS BUILDING ASSOCIATION, BELSQUARE, DDS+, EIFFAGE, ETAU ARCHITECTS, Maître FRANCOISE BLAISE, HAVET & VANUFFEL AVOCATS, LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, MCA RECYCLING, ORIGIN ARCHITECTURE & ENGINEERING, SOCATRA, SWECO, TENSEN & HUON, URBAN NATION ARCHITECTS & ASSOCIATES, VK ARCHITECTS & ENGINEERS, VSE, WERY LEGAL, XIRIUS PUBLIC.

 DE OPKOMST AANMOEDIGEN VAN CREATIEVE PROJECTEN DIE DE LEEFOMGEVING VAN DE INWONERS VAN BRUSSEL VERBETEREN

Sinds 2003 steunt het collectief van mecenaatbedrijven BRUOCSELLA van Promethea creatieve projecten die bijdragen tot de opwaardering van het erfgoed en/of de verbetering van de stedelijke omgeving van Brussel. 
De bedrijven, leden van Bruocsella, bundelen hun krachten rond een gemeenschappelijk belang: de kwaliteit van het leefmilieu in het Brussels Gewest.

 

PROCEDURE

1/Lees de regels om er zeker te zijn dat uw project in aanmerking komt

 

2/Het project wordt geïntroduceerd via een online formulier

 

3/Klik hier om de voorbeeldsjabloon voor het budget te downloaden

De verstrekte informatie moet volledig zijn zonder verwijzing naar een website. U ontvangt een ontvangstbevestiging van het bestand. Onvolledige projecten zullen niet in overweging worden genomen. Voor meer informatie, zie de regels of neem contact op met marie.dewit@promethea.be per e-mail.

 

HIER VOLGEN ENKELE TIPS OM UW CASE TE VOLTOOIEN:

Het is mogelijk om uw bestand in meerdere keren in te vullen. Hiervoor hoeft u alleen het volgende te doen:

 • vul tijdelijk alle verplichte velden in
 • vraag de kopie aan als verzonden per e-mail (aan het einde van het bestand)
 • om uw bestand te verzenden

U ontvangt dan een e-mail met een kopie van uw formulier. U kunt uw antwoorden wijzigen totdat de oproep tot het indienen van voorstellen om middernacht sluit.


OM IN AANMERKING TE KOMENT MOETEN DE PROJECTEN :
 • rond de valorisatie van het erfgoed en/of een artistieke installatie opgebouwd zijn
 • duurzaam zijn (het project moet effecten op lange termijn opleveren)
 • een maatschappelijke impact hebben.

 

DE BRUOCSELLA PRICE VAN PROMETHEA WORDT MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ DE STEUN VAN DE BEDRIJVEN

VAN INGELGEM & FILS, ALTIPLAN ARCHITECTS, ARCHI2000, ASSAR ARCHITECTS, BBA – BUSINESS BUILDING ASSOCIATION, BELSQUARE, DDS+, EIFFAGE, ETAU ARCHITECTS, Maître FRANCOISE BLAISE, HAVET & VANUFFEL AVOCATS, LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, MCA RECYCLING, ORIGIN ARCHITECTURE & ENGINEERING, SOCATRA, SWECO, TENSEN & HUON, URBAN NATION ARCHITECTS & ASSOCIATES, VK ARCHITECTS & ENGINEERS, VSE, WERY LEGAL, XIRIUS PUBLIC.

prométhéa bénéficie du soutien de

CFWB
Région Wallone
Ville de Bruxelles
AKKANTO
ALLEN & OVERY LLP
ETHIAS
FRANCOPHONES DE BRUXELLES
LOTERIE NATIONALE
Urban.Brussels.
R.M.B.
AWAP
RTBF
SMART