L'APPEL À PROJETS AKCESS 2021 EST CLÔTURÉ.

Nederlandse versie hieronder.

Prix AKCESS : 10.000 € pour votre action de médiation culturelle!

Vous avez un projet qui facilite l'accès à la culture ?
Ceci est pour vous ! 
Le collectif aKCess de Prométhéa lance un appel à projets pour un prix d'une valeur de 10.000 €. 

Les projets, pour être éligibles, doivent
  • avoir déjà eu lieu en Belgique et avoir démontré leur efficacité
  • ouvrir la culture à tout un chacun, c’est-à-dire fournir des clés de compréhension, permettre la rencontre entre le public et l’activité culturelle, amener le public vers la culture
  • s’inscrire dans une vision à long terme
  • se dérouler en Belgique.
Depuis 2013, le collectif d’entreprises mécènes Akcess de Prométhéa récompense des initiatives de médiation culturelle favorisant l’accès à la culture pour tous. Il s’agit d’ un prix d’une valeur de 10.000 € remis à un ou plusieurs projets existants répondant à ces objectifs.

 

HET ORPROEP VOOR PROJECTEN AKCESS 2021 IS GESLOTEN.

10.000 € voor uw actie van culturele bemiddeling!

U hebt een geweldig project dat de toegang tot cultuur bevordert? 
Dan is dit voor u!
 
Het collectief aKCess van Prométhéa schrijft een projectoproep uit, waarbij een prijs van €10.000 uitgereikt wordt. 

Om in aanmerking te komen moeten de projecten
  • al in België plaatsgevonden en hun doeltreffendheid bewezen hebben. 
  • cultuur voor iedereen toegankelijk maken; d.w.z. middelen aanreiken voor een beter begrip; een breed publiek de mogelijkheid geven tot participatie aan culturele activiteiten; cultuur dichter bij een breed publiek brengen.
  • deel uitmaken van een langetermijnvisie
  • plaatsgrijpen in België
Sinds 2013 beloont het Collectief Mecenaatondernemingen AKCESS van Promethea initiatieven voor cultuurbemiddeling die de toegang tot cultuurbeleving voor iedereen bevorderen.
De prijs bedraagt 10.000 euro en wordt toegekend aan een of meer bestaande projecten die aan deze doelstelling beantwoorden.